De spagaat van de kleine ondernemer: Opleiden zonder omzet verlies

De spagaat van de kleine ondernemer: Opleiden zonder omzet verlies

Achtergrond

In mijn werk als trainer bij vooral kleinere ondernemingen komt het vaak voor dat de werkgevers moeite hebben met het nemen van het besluit om een training voor werknemers te organiseren.

Het grootste dilemma bestaat er in dat het bedrijf niet alleen de cursuskosten moet betalen, maar dat de medewerkers tijdens de opleiding geen “productie” draaien, waardoor dus omzetverlies ontstaat. Bij een incompany training geldt ook nog eens dat er een flinke groep van dezelfde type werknemer in een keer uit het productieproces getrokken wordt, waardoor in dat segment een flinke omzetderving ontstaat.

Vooral bij ZZP-ers is het dilemma groot: tijdens een opdracht werk je voor je geld, als je studeert krijg je geen geld en als je niet in opdracht zit, dan heb je geen geld voor de cursus. Als je echter jezelf niet zichtbaar verbetert (met certificaten en diploma’s) dan heb je na je opdracht minder kans om een nieuwe opdracht binnen te halen.

eLearning

De oplossing wordt vaak gezocht in eLearning. Dit lijkt een zeer goede oplossing voor individuele personen die in hun eigen tijd en in hun eigen tempo een bepaald trainingsprogramma willen/moeten doorlopen. Ideaal voor de kleine ondernemer dus, immers de medewerker doet het in eigen tijd en tijdens de gehele cursus is geen trainer nodig, dus dit spaart ook kosten uit.

Ik heb het nodige aan deskresearch gedaan naar cijfers die het succes van eLearning onderbouwen. Bij de grote aanbieders in Nederland staat heel veel positieve informatie, echter er zijn geen cijfers te vinden over effectiviteit van de training, slagingspercentage, afvalpercentage etcetera. Ik denk dat bij de grote aanbieders absoluut gegevens bekend zijn, echter het feit dat deze cijfers niet gepubliceerd worden is waarschijnlijk al een eerste indicatie over de efficiency en effectiviteit.

Onderzoek onder mijn eigen netwerk leert, dat velen van mijn collega’s wel eens gestart zijn met een eLearning module. Vanuit hun ervaring krijg ik het volgende terug:

 • Je hebt veel discipline nodig om een eLearning te volgen
 • 60% van de ondervraagden hebben de eLearning niet afgerond
 • Van de overige 40% heeft het merendeel examen gedaan, maar 70% daarvan slaagde voor het examen
 • Het is zwaar om eLearning alleen te doen, zeker na een werkdag

Wellicht is dit niet echt een representatief onderzoek, maar het bevestigt wel mijn vermoeden over de effectiviteit van eLearning.

Overigens betrof een groot deel van de ondervraagden ZZP-ers, die dus alle belang hadden bij het goed doorlopen van de training en het behalen van de certificaten.

Klassikaal les

Van trainingen in een groep en klassikaal is bekend wat de cijfers zijn en deze worden ook vaak bij de trainende organisatie vermeld. Logisch want gemiddeld gezien is bij goede trainingsorganisaties het percentage afvallers zeer klein en het slagingspercentage heel hoog. Om deze percentages te bereiken worden echter forse kosten per cursist gemaakt: een trainer, ondersteuning bij vragen tijdens de studie, langere trainingsduur.

Voor de werknemer is dit de meest optimale vorm, echter voor de werkgever is dit een veel kostbaarder oplossing dan eLearning.

Tussenweg

Sinds een aantal jaren bestaat er ook een tussenweg: Blended Learning.

Deze methodiek combineert een deel van eLearning met klassikale behandeling van de stof c.q. vragen van de studenten.
Veelal worden de sessies (klassikaal) dan ook in de avonduren gehouden, of via videoconferencing met de cursusbegeleider.

Voordelen zijn duidelijk:

 • Kortere trainingsduur
 • Lagere kosten
 • Interactie tussen studenten onderling en cursusbegeleider, dus leren van elkaar
 • Zicht op de voortgang door feedback
 • Geen/veel minder omzetverlies

Ondanks dat er een grotere discipline nodig is om de training af te ronden dan bij een volledig klassikale training, lijkt het er op dat het percentage deelnemers dat stopt met de training veel lager dan bij volledige elearning.

Het slagingspercentage bij blended learning is nagenoeg gelijk aan die van klassikale trainingen.

Afrondend

Ikzelf ben nog steeds van mening dat een cursist het meeste baat heeft bij een klassikale training waarbij de cursist volledig wordt ondergedompeld in de stof en zich met behulp van medecursisten de benodigde vaardigheden meester maakt.

Het is echter in tijden van schaarste en in een “buyers market” voor kleinere bedrijven van het grootste belang om zo weinig mogelijk omzet te verliezen. Blended learning is daarvoor in mijn ogen dan ook een zeer acceptabel alternatief.

Ik ben zeer geïnteresseerd in uw ervaringen met elearning of blended learning. Dus als u deze ervaringen wilt delen met mij: GRAAG.

One Response to De spagaat van de kleine ondernemer: Opleiden zonder omzet verlies

 1. Na 36 jaar basisonderwijs m.b.v UWV / Participatiefonds gestart als ZPer in Nederlandse taal. Tegen muren opgelopen maar stug doorgeleerd en gewerkt. Alle diploma’s en certificaten gebruikt naast levens- en werkervaring.
  Met passie gewerkt met laaggeletterden en mensen met stoornissen in het autistisch spectrum, maar ook opdrachten uitgevoerd op de bedrijfs werkvloer. Van alle markten thuis inmiddels.
  Meeste rendement gehaald uit trainingen en netwerkbijeenkomsten van o.a Oranjefonds, Stichting Lezen en Schrijven, Achterhoek 2020 en Wereldwinkel. Heerlijk om niet meer gebonden te zijn aan vaste werktijden en regelgeving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *